احسان کامران

دو شنبه 11 مرداد 1400

نام: احسان کامران
دانشکده: کشاورزی
گروه: ترویج و آموزش کشاورزی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: m e k a n i z a t i o n @ g m a i l . c o m


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:

  •  
    • دروس ارائه شده
  •  
عنوان 
مکان تشکیل 
شماره کلاس 
روزها 
ساعت تشکیل 
مقطع 
هیدرولیک ماشین های سنگینساختمان آموزشی 307دوشنبه3 -5 کارشناسی
 

بازدید: 2229

سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به احسان کامران می‌باشد.